Instruktørimmtatrikulering 2022

Submitted by
Jørgen Botnan
Publisert
22. april 2022

Partiansvarlige instruktører og styremedlemmer må sette av dagen (og melde seg på)

Påmelding i Laugsgruppa på FB, eller på e-post til botnan@gmail.com,
...eller begge deler 📬

This year... epic!

Lørdag 10.09.2022, 18h00